montitech systém

montitech® systém pro montáž oken

Norma ČSN 74 6077

Chystáte se na výměnu oken? Chystáte se osadit nová okna do novostavby? Provádíte výměnu oken v bytě?
Stavíte nízkoenergetický, či pasivní dům?


Jste přesvědčeni, že jste vybrali ty nejlepší okenní profily, skla či trojskla a jste ochotni zaplatit za jejich vynikající tepelněizolační vlastnosti nemalé peníze navíc? A víte, že Vaše vynaložené prostředky můžou přijít nesprávnou montáží nazmar?

Nesprávná montáž dokáže naprosto degradovat vaše vynaložené prostředky na nová okna a dveře. V dřívější, bohužel však i v současné době převládá jeden způsob montáže, kdy je okno mechanicky připevněno do otvoru, ať již kotevními plechy, turbošrouby nebo rámovými hmoždinkami do zdiva a vzniklá spára je vyplněna polyuretanovou pěnou. Takové řešení jednak nesplňuje požadavky normy ČSN 74 6077, ale zároveň neplní základní požadavek na trvanlivost. Je naprosto běžné, zvláště u novostaveb, že pěna bývá ponechána několik dnů nebo týdnů bez jakéhokoli zapravení a ošetření, a tak dochází k jejímu pozvolnému rozpadu. Postupem času se stává sprašnou a její schopnost tepelně izolovat je významně narušena. Během užívání budovy zvyšuje neochráněná jen omítnutá polyuretanová pěna svou vlhkost. Díky dešťové vodě, či průniku vlhkosti a kondenzaci z interiérové strany. K takovému jevu dochází během chladných měsíců v roce.

V těchto případech nejenže pěna neplní svou základní tepelněizolační schopnost, ale stává se z ní tepelný vodič, což je nežádoucí. Zároveň se zde zvyšuje možnost vzniku plísní, promrzání špalet a záležitostí, o které nikdo z investorů rozhodně nestojí. Je celá řada věcí, která může nastat při nedostatečně nebo nedbale osazenému a namontovaném oknu. Může se jednat o problémy typu zatečení hnané dešťové vody do interiéru mezi křídlem a rámem
okna nebo mezi rámem okna a parapetním zdivem. Vcelku známý problém je pocit proudění vzduchu
u zavřeného okna a nebo zkondenzovaná voda na okenním rámu.